Politika zasebnostiLesnep d.o.o.

Lesnep d.o.o spoštuje vašo zasebnost in med obdelavo osebnih podatkov upošteva veljavne predpise o varstvu podatkov - Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 / EC (Splošna uredba o varstvu podatkov - v nadaljevanju tudi „GDPR“) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju tudi „ZVOP-2).

V Politiki zasebnosti podrobneje opisujemo namene in podlago obdelav vaših osebnih podatkov, ki jih zbiramo prek spletnega mesta: www.regentov-kvart.si (v nadaljnjem besedilu lahko tudi »storitev«), in vas seznanjamo z vašimi pravicami.

Upravljavec 

Upravljavec osebnih podatkov je Lesnep d.o.o., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: “Lesnep ali upravljavec osebnih podatkov”).

Vsa vprašanje v zvezi z obdelavo osebnih podatkov nam lahko sporočite na info@regentov-kvart.si ali na: Lesnep, Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

Informiranje o soseski Regentov kvart

Ob prijavi v obrazcu »Za več informacij« na spletni strani https://regentov-kvart.si/ ste nam podali naslednje podatke: ime in priimek, e-naslov in telefonska številka. S tem ste podali privolitev, da prejemate informacije glede stanovanjskega kompleksa Regentov kvart. Enake informacije ste nam podali tudi ob telefonskem klicu z istim namenom. Z vami smo vzpostavili stik in vas redno obveščamo na različne kanale, pri čemer ste podali še tudi druge podatke, na primer tip stanovanjske enote, ki vas zanima, ipd.

Pravna podlaga za tovrstno obdelavo je vaša privolitev. Privolitev lahko kadarkoli umaknete in s tem prenehate prejemati obvestila. Sicer pa odvzem privolitve ne bo vplival na zakonitost predhodne obdelave.

Neposredno trženje drugih ponudb družbe Lesnep

Ob oddaji rezervacije na obrazcu na spletni strani ali v obliki elektronske pošte smo vam podali informacijo, da bomo v skladu z ZEKom-2 na vaš elektronski naslov pošiljali ponudbe za druge stanovanjske projekte, ki jih izvaja Lesnep. Od tovrstnih sporočil se lahko kadarkoli tudi odjavite in sicer tako, da v nogi vsakokratnega obvestila to označite s klikom na povezavo »Odjava«, ali odjavo sporočite na info@regentov-kvart.si. Tako več ne boste prejemali ponudb in informacij o drugih stanovanjskih projektih družbe Lesnep.

Obiskovanje spletne strani

Ob vašem obisku spletne strani https://regentov-kvart.si/ se na vaš brskalnik namestijo piškotki. Več o piškotkih lahko preberete na Piškotki.

Obdobje hrambe

Vaše osebne podatke bomo hranili, dokler bodo podatki potrebni za namene, določene v tej politiki zasebnosti, in za katerokoli dodatno obdobje, ki ga lahko zahteva ali dovoli zakon.

Osebne podatke, ki so pridobljeni na podlagi vašega soglasja, hranimo do preklica tega soglasja z vaše strani. Preklic soglasja nam lahko kadarkoli posredujete na e-naslov: info@regentov-kvart.si.

Podatke, zbrane na podlagi soglasja, bomo izbrisali še pred vašim preklicem v primeru, da je bil dosežen namen, za katerega smo podatke zbrali.

Osebne podatke, za katere je rok hrambe potekel (npr. ker je bil dosežen namen, za katerega so bili zbrani, ker je potekel zakonsko določen rok ipd.) bomo izbrisali, uničili ali anonimizirali na način, da rekonstrukcija osebnih podatkov ne bo več mogoča.

Zavarovanje osebnih podatkov

Kot upravljavec skrbimo za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno sistemske programske opreme).

Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave.

Kot posameznik ste sami odgovorni, da nam svoje osebne podatke posredujete varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni. Tudi mi se bomo kot upravljavec trudili, da bodo osebni podatki, ki jih obdelujemo, točni in po potrebi ažurirani. Zato se občasno lahko zgodi, da se na vas obrnemo za potrditev točnosti obdelovanih osebnih podatkov.

Posredovanje osebnih podatkov in prenos podatkov v tretje države

Pri obdelavi osebnih podatkov lahko posamezne obdelave ali dele obdelav zaupamo pogodbenim obdelovalcem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o pogodbeni obdelavi. Ti obdelovalci lahko njim zaupane podatke obdelujejo izključno v našem imenu, v mejah pooblastil, ki so zapisana v pisni pogodbi oz. drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

V svojem delu sodelujemo s pogodbenimi obdelovalci z naslednjih področij:

 • vzdrževanje informacijskih sistemov (storitve gostovanja ali vzdrževanja in podpore IT);
 • nepremičninska agencija, ki je specializirana za posredovanje pri prodaji/nakupu nepremičnin;
 • za namene remarketinga uporabljamo storitve Google-a in Facebook-a.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo tudi v tretjo državo (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora). Analitiko na spletni strani obdelujemo pri ponudniku Google, objave na našem FB profilu pri Facebook, elektronsko pošto, ki jo pošljete na info@regentov-kvart.si, pri ponudniku Google (vsi v ZDA) .Razmerja s pogodbenimi obdelovalci v tretjih državah urejamo s tipskimi pogodbami, ki jih je sprejela Komisija (EU).

Pravice uporabnikov po GDPR

V skladu s Splošno uredbo (EU) imate kot posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:

 • zahtevate lahko informacije o tem, ali obdelujemo vaše osebne podatke in, če je tako, katere podatke obdelujemo ter na kakšni podlagi jih obdelujemo in zakaj jih uporabljamo;
 • zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, kar vam omogoča, da prejmete kopijo osebnih podatkov, ki jih obdelujemo ter preverite, ali jih obdelujemo zakonito;
 • zahtevate lahko popravke svojih osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov;
 • zahtevate lahko izbris svojih osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar uveljavljate svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave;
 • ugovarjate lahko nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se organizacija sklicuje na zakoniti interes (tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi, povezani z vašim posebnim položajem; kadarkoli imate pravico ugovarjati, če obdelujemo osebne podatke za namene neposrednega trženja;
 • zahtevate lahko omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih podatkov, če npr. želite, da ugotovimo točnost ali da se preverijo razlogi za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov;
 • za podatke obdelovane na podlagi pogodbe ali privolitve lahko zahtevate prenos svojih osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu upravljavcu, v kolikor je to mogoče in izvedljivo;
 • prekličete lahko privolitev oziroma soglasje, ki ste ga podali za zbiranje, obdelavo in prenos svojih osebnih podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da ste umaknili svojo privolitev, bomo prenehali obdelovati osebne podatke za prvotni namen, razen če imamo drugo zakonito pravno podlago za izvajanje obdelave.

Če želite uveljaviti katero od teh pravic, nas kontaktirajte na naš e-naslov: info@regentov-kvart.si ali nam pišite na: Lesnep d.o.o., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Če želite prijaviti pritožbo ali če menite, da Lesnep vaše težave ni rešil zadovoljivo, se lahko s svojo zahtevo ali pritožbo obrnete na pristojni organ za varstvo podatkov:

Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 230 9730
e-naslov: gp.ip@ip-rs.si 
Spletno mesto: https://www.ip-rs.si/

Posodobitve politike zasebnosti

Ta politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Priporočamo, da ob obisku storitve redno pregledujete politiko zasebnosti.

Zadnja posodobitev politike zasebnosti: 10.6.2023