Splošni pogoji za uporabo spletne strani

1.    Splošni pogoji uporabe 

Splošni pogoji opisujejo, določajo in urejajo uporabo vsebin in storitev spletnega mesta www.regentov-kvart.si (v nadaljevanju: spletno mesto). Spletno mesto je v lasti in upravljanju družbe Lesnep d.o.o., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju lahko tudi: ponudnik storitve).

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu, so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju uporabnika spletnega mesta. 

Pridržujemo si pravico do spremembe katerega koli dela spletnega mesta in izbrisa katerega koli dela vsebine, brez vnaprejšnjega obvestila. 

 

2.    Uporabniki spletnega mesta 

Uporabnik je vsaka fizična in/ali pravna oseba, ki obišče spletno mesto in ga na kakršenkoli način uporablja. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji.

 

3.    Pravice intelektualne lastnine 

Podatki in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske lastnine in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, Zakonom o industrijski lastnini in drugo veljavno zakonodajo.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika storitve se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, znova objavljati in razširjati. 

 

4.    Uporaba vsebin 

Vso objavljeno vsebino uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost. Ponudnik storitve si bo prizadeval za kakovost, pravilnost in ažurnost podatkov in informacij na spletnem mestu, vendar pa ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih, nedostopnih ali drugače neustreznih podatkov na spletnem mestu.

 

5.    Dostopnost spletnega mesta 

Pridržujemo si pravico, brez kakršnegakoli predhodnega obvestila uporabnikov, do ustavitev v dostopu do spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov, vzdrževanja in zamenjave opreme. Ne zagotavljamo dostopnosti do spletnega mesta ob morebitnih izpadih v omrežjih ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja. Prav tako ne odgovarjamo za morebitno škodo ali težave, s katerimi bi se uporabnik soočil zaradi prekinitve delovanja ali motenega dostopa do spletnega mesta.

 

6.    Pogoji poslovanja 

Povezave spletnih strani, na katere s povezavami kaže spletno mesto, niso pod našim nadzorom in zato ne nosimo odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh.

 

7.    Varstvo osebnih podatkov 

V družbi Lesnep se zavedamo pomena človekove pravice do zasebnosti in odgovornosti družbe, kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost. Vse informacije v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki zasebnosti.  
Oddaja spletnega obrazca za posredovanje osebnih podatkov sta zaščitena in ustrezno tehnično oz. elektronsko varovana. 

 

8.    Uporaba piškotkov

Piškotki so vse informacije, ki jih obiskano spletišče shrani v brskalnik vaše naprave in kasneje prikliče z namenom zagotavljanja kontinuitete med posameznimi priklici spletne strani. Med te informacije sodijo spletni piškotki, lokalna shramba, shramba seje in druge tehnike, ki jih ponudniki spletnih rešitev uporabljajo za identifikacijo uporabnika in ugotavljanje kontinuitete obiska.

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Zaupanja vredne spletne strani s pomočjo piškotkov obogatijo izkušnjo uporabnika. Piškotki namreč omogočijo, da brskalnik vzdržuje vašo morebitno prijavo oziroma si zapomni vaše nastavitve, ipd ter vam s tem zagotovi nemoteno uporabo spletne strani.

Piškotke uporabljamo tudi za lastno analitiko (npr. število obiskov, sprehajanje po strani). Poleg tega uporabljamo tudi piškotke za oglaševanje prilagojene vsebine.

Podrobnosti o nameščenih piškotkih in načinu upravljanja so objavljene v https://regentov-kvart.si/?cookie_settings 

 

9.    Veljavnost splošnih pogojev uporabe

Splošni pogoji uporabe začnejo veljati z dnem objave na spletni strani spletnega mesta. Splošni pogoji uporabe veljajo za vse uporabnike spletnega mesta in jih v celoti zavezujejo. Vsak uporabnik spletnega mesta z uporabo spletnega mesta neposredno soglaša z vsebino in uporabo splošnih pogojev uporabe.

 

10.    Sprememba splošnih pogojev uporabe

Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali dopolni splošne pogoje uporabe. V kolikor ni drugače določeno, začne sprememba ali dopolnitev splošnih pogojev uporabe veljati z dnem objave na spletni strani spletnega mesta.

 

11.    Končna določila

Morebitna neveljavna določba ali nezmožnost njene izvršitve ne vpliva na veljavnost drugih določb in veljavnost splošnih pogojev uporabe kot celote. V primeru neveljavnosti ali nezmožnosti izvrševanja določbe splošnih pogojih uporabe bo takšno določbo nadomestila razlaga, ki je najbližja namenu takšne neveljavne oziroma neizvršljive določbe. Za tolmačenje določb teh splošnih pogojev se uporablja veljavno pravo v Republiki Sloveniji.

Morebitne spore med ponudnikom storitve in uporabnikom v zvezi z uporabo spletnega mesta bosta ponudnik storitve in uporabnik reševala sporazumno. V kolikor to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.